Barndomsland

*

Provins nummer 1/2019, som utkommer i mitten av mars, har tema Barndomsland. Tidskriften sätter i detta nummer barn och unga i centrum. Numret fokuserar till stor del på barn- och ungdomslitteratur, men lyfter också fram unga skrivande personer. I anslutning till numret kommer Provins och Norrländska litteratursällskapet/FC Norr under våren 2019 att driva ett barn- och ungdomskulturprojekt med samma namn, Barndomsland.

Barndomsland kommer att arrangera heldagsworkshops i skrivande för unga personer i fyra glesbygdskommuner i Norrland på lördagar och söndagar under april och maj. Barndomsland kommer under samma period även att arrangera läsningar och samtal med några av de författare som medverkar i numret.

Provins vill genom detta projekt ge dig som är ung och bosatt i norra Sverige möjlighet att utveckla ditt eget skrivande i workshops under ledning av erfarna och etablerade författare och skrivlärare. Provins vill samtidigt ge unga och vuxna i Norrlands glesbygd möjlighet att möta författare som skriver med barn och unga som målgrupp.

Detaljerad information om plats, tid och anmälan kommer att uppdateras på denna sida under våren.

 

Kontakt:

 

Hanna Landström, FC Norr, ansvarig för planering och genomförande av workshops.
Mejl: hanna.landstrom@forfattarcentrum.se
Telefon: 070-204 60 19

Carl Åkerlund, Provins redaktör, ansvarig för författarsamtal och läsningar
Mejl: carl.akerlund@tidskriftenprovins.se

 

Barndomsland arrangeras av Tidskriften Provins och Norrländska Litteratursällskapet/Författarcentrum Norr med stöd från Kulturrådet.