Redaktion

*

Redaktörer
Malin Nord
Clara Bodén
Carl Åkerlund (föräldraledig)
Bildredaktörer
Fanny Carinasdotter
Mia Rogersdotter Olofsson (föräldraledig)
Redaktionsråd
Agneta Andersson, Ragnar Haake, Anna Jörgensdotter, Johan Sandberg McGuinne, Jonas Westlund, David Väyrynen, Anne Wuolab
Ansvarig utgivare
David Väyrynen
Formgivning & typografi
Pernilla Forsberg