Redaktion

*

Redaktör

Carl Åkerlund
carl.akerlund@tidskriftenprovins.se

Bildredaktör

Fanny Carinasdotter (vikarierande bildredaktör 2019)
fanny.carinasdotter@tidskriftenprovins.se

Mia Rogersdotter Olofsson (föräldraledig)

Redaktionsråd
Agneta Andersson, Ragnar Haake, Anna Jörgensdotter, Malin Nord, Johan Sandberg McGuinne, Jonas Westlund, David Väyrynen, Anne Wuolab

Ansvarig utgivare
David Väyrynen, ordförande i Norrländska litteratursällskapet
styrelsen@norrlitt.se

Formgivning & typografi
Pernilla Forsberg