Redaktionen

*

Tidskriften Provins görs av två redaktörer och en bildredaktör, med stöd av ett redaktionsråd. Redaktionen är baserad i Umeå och Stockholm.

Redaktörer

Pernilla Berglund
pernilla.berglund@tidskriftenprovins.se

Carl Åkerlund
carl.akerlund@tidskriftenprovins.se

Bildredaktör
Mia Rogersdotter Olofsson
mia.rogersdotter.olofsson@tidskriftenprovins.se

Ansvarig för obeställt material
Carl Åkerlund
carl.akerlund@tidskriftenprovins.se

Redaktionsråd
Agneta Andersson, Theres Brännmark, Fanny Carinasdotter, Ragnar Haake, Anna Jörgensdotter, Malin Nord, Imri Sandström, David Väyrynen, Anne Wuolab

Ansvarig utgivare
David Väyrynen, ordförande i Norrländska litteratursällskapet
styrelsen@norrlitt.se

Formgivning & typografi
Erik Olofsson