Redaktionen

*

Tidskriften Provins görs av två redaktörer, en bildredaktör och ett redaktionsråd. Redaktionen är baserad i
Umeå, Luleå, Gällivare, Stockholm och Göteborg.

Redaktörer
Helena Fagertun
helena.fagertun@tidskriftenprovins.se
Pernilla Berglund

pernilla.berglund@tidskriftenprovins.se

Bildredaktör
Fanny Carinasdotter
fanny.carinasdotter@tidskriftenprovins.se

Ansvarig för obeställt material
Pernilla Berglund
pernilla.berglund@tidskriftenprovins.se

Redaktionsråd
Theres Brännmark, Erik Jonsson, Maria Jönsson, Malin Nord, Gunilla Samberg, David Väyrynen, Carl Åkerlund

Ansvarig utgivare
David Väyrynen, ordförande i Norrländska litteratursällskapet

Formgivning & typografi
Erik Olofsson