Sámieatnan duoddariid

*

 

Sámieatnan duoddariid 

dáid sámi mánáid ruovttu

galbma geađge guorba guovlu

sámi mánáid ruoktu

 

Beaivi Áhči gollerisku

almmi allodagas

caohkká váibmu Eanan eatni

eallin eatnun šoavvá

 

Mánu silbbat šelggonasat

jietnja

meara márra

guovssahasat

násteboagán

lottit ráidarasas

 

vuoi dáid Davvi duovdagiid

dán viiddis almmi ravdda

garra dálkkit juoiggadallet

máná vuohttunluđiid

 

vuoi dáid fávrrus eatnamiid

vuoi jávrriid čuovgi čalmmiid

liegga litna eatni salla

gievvudeaddji gietkka

 

Biegga buktá Biegga doalvu

duottar dat lea duottar

duoddar duohken duoddar askkis

sámi mánáid dorvu

 

Sámieatnan duoddariid

dáid sámi mánáid ruovttu

šearrát gearrá šealggáhallá

sámi mánáid ruoktu

 

Nils-Aslak Valkeapää
också känd som Áillohaš, föddes 1943 i Bálojohnjálbmi (Palojuensuu) på gränsen mellan Finland och Sverige, ungefär fyra mil sydöst om Gárasavvon (Karesuando) och sex mil från den norsk-finska gränsen. Dog 2001 vid 58 års ålder. Valkeapää är en portalfigur inom samiskt kulturliv; han var poet, jojkare, bildkonstnär, musiker, skådespelare, fotograf, ljudkonstnär och skulptör, men också förläggare, mentor, aktivist och kulturell organisatör, verksam lokalt och globalt i arbetet för urfolkens upprättelse och självbestämmande. Läs den svenska översättningen av ”Sámieatnan duoddariid” här.