Nr 3/2021

*

Välkommen till skogen, till hygget, timmerbilen och sågverket, till godstransporten till fabriken, pappersbruket, tryckeriet och bokbinderiet, distributionsbilarna på väg till bokhandlare och brevlådor, välkommen till bruksorten, arbetsplatsen, barndomshemmet, fabrikspipans rökpelare, luktsinnet och doftminnet, trycksvärtan, bläckfläcken, dagboken och brevet, välkommen nytryckta tidskrift till näsan, fingertoppar till texturen, ögon till de typografiska elementen, välkommen vattnet till papperet som mätinstrument, årsringar, varningsklockor, välkommen framtidsland, arma och fattiga norrlänningar, välkomna till omställningen från koloniserade till kommersiellt exploaterade, från syn till hörsel och läsning till lyssning, hållbart till hushållning, från massaved till massvarsel till nyanställning vid kartongfabriken, välkommen till pappersmissbruket, poesin och emballaget, det stökiga skrivbordet, antikvariatet, välkommen att göra din beställning, till ditt ombud, paketerat och klart, välkommen annonsörer och oberoende förlag, välkommen att visa pappren som bevisar att du finns, välkommen till den papperslösa tillvaron, till namn nedskrivna med bläck i skogen.

Välkommen i svart på vitt till den 40:e årgångens tredje nummer av Provins – norrländsk litterär tidskrift – tema Pappersbruk.


Carl Åkerlund, redaktör


Innehåll

Sara och Hanna Wikman Farled

Beata Berggren Om mitt hjärta vore papper

Klara Arnberg Att erövra den norrländska köpkraften: en kolonial kommersialisering

Pär Hansson Varför skriver du dagbok pappa?

Rikard Johansson Bodil Malmstens o-ordnade papper

Arne Müller Den ohållbara omställningen

NUMRETS KONSTNÄR Clarissa Siimes

Mariama Jobe Ge tillbaka mitt tidvatten

Sara Meidell Doftspår

León Plascencia Ñol Dikter i urval

Petronella Zetterlund Fläckar och sudd som belyser världen – om León Plascencia Ñol

Jennifer Bergkvist Form, format, materialitet – tre samiska bokverk

Daniel Åberg Brevet

Samira Ariadad Att bläddra, att pausa – om läsning, lyssning och luft mellan tankarna

David Väyrynen 49 500 kilo, 2 bandyplaner eller 40 årgångar av en norrländsk litterär tidskrift