Utdrag ur nummer

*

Här publicerar vi ett urval exklusiva texter ur Provins utgivning.

Elin Anna Labba Essän Den minst äkta av alla byar jag känner
ur nummer 1/2020

Linda Evereus Vinnare av Norrländsk text 2019: Stroken
ur nummer 4/2019: Strejk

Thella Johnson Essän Vädret, havet, sången – vistelse i det språkliga mellanrummet
ur nummer 3/2019: Mellan språk

Therese Eriksson Omläsningen av Kerstin Ekmans Urminnes tecken
ur nummer 2/2019: Trädgränsen

Mats Söderlund Novellen Pojken Strål 1524
ur nummer 1/2019: Barndomsland